Skip to content

Integritetspolicy

Confects Integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, såsom e-postadress, gatuadress eller telefonnummer.

Vilka personuppgifter behandlar Confect?

Personuppgifter som Confect kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post samt information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP-adress.
 • Innehåll som du har laddat upp eller delat, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp
 • Information via jobbansökningar

För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Confect inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar Confect in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. 

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Confects webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av oss, vårt erbjudande och våra webbplatser.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, marknadsföringspartners, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Varför vi behandlar personuppgifter

Confects integritetspolicy gäller när Confect och dess dotterbolag behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som e-learning, webinar och rapporter
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

Support och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Confects webbplatser
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster
 • Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Confect

Säkerhet

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Marknadsföring

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster 


Rekrytering

 • För att hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar
 • Utvärdera inlämnade handlingar, genomföra intervjuer och ringa referenser

Information om hur personuppgifter behandlas i en av våra många tjänster, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal för den tjänsten. Confect fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta kundsupport för den specifika tjänsten.


Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Confect behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb hos Confect. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att Confect ska kunna hantera förfrågningar från  arbetssökande innan ett kontrakt ingås. 

Ditt samtycke
Confect kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat. 

Berättigat intresse
Confect har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.  

Vidare behandlar Confect dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till ett webinar, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor, samt när du använder Confects användarforum. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar. Läs mer om hur Confect behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet “marknadsföring” i denna integritetspolicy.

Hur dina personuppgifter delas


Inom Confect

Eftersom Confect består av olika dotterbolag är det viktigt för oss att vi ger dig bästa möjliga övergripande upplevelse. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan Confect dela dina personuppgifter mellan företag inom Confect.

Utanför Confect 

Confect kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang: 


Confect användarforum (communities)

Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på Confects användarforum eller andra forum på någon av Confects webbsidor, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. Confect ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på Confects webbsidor.


Affärspartners

Confect kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


Myndigheter 

Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Confect. I dessa fall lämnar Confect över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.


När använder Confect underbiträden?


Confect använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Confect använder underbiträden skriver Confect personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer Confect legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Confects underbiträden. 

Hur du kontaktar Confect finns längst ner i detta dokument.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Confect lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syftet med att samla in dem. Nedan några exempel:

 • Vid rekrytering kommer Confect att radera dina personuppgifter såsom CV, ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen är avslutad, vanligtvis maximalt 6 månader efter sista ansökningsdatum om inte annat överenskommits med dig.
 • Ett annat exempel är kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Dessa personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerade aktivitet.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta Confect (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).


Dina rättigheter


Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till Confects behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar (om dig).
 • Rätt till rättelse. Du har även rätt att begära att Confect korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig. 
 • Rätt  till radering. Du kan begära att Confect raderar uppgifter om dig. 
 • Rätt till begränsning (av behandling). Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan be oss att förse dig eller andra med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse eller ändamål för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i allmänna intressen eller i myndighetsutövning eller utifrån berättigade intressen.

Vänligen notera att det kan finnas vissa undantag eller begränsningar till ovannämnda rättigheter som kan gälla beroende på de specifika omständigheterna i din situation. I sådana fall kommer vi att förse dig med detaljerad information om tillämpligt undantag eller begränsning och hjälpa dig att utöva dina rättigheter i största möjliga utsträckning, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Marknadsföring och profilering


Det berättigade intresset

När du interagerar med Confect t.ex. genom att besöka Confects webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Confect tjänster, kommer Confect att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Confects berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Confect använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Confect tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Confect kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Confects tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Confect använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Confect och vara föremål för profilering. Du kan göra detta genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Confect, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Confect erbjuder våra kunder.

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Confects integritetspolicy regelbundet. Om Confect gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller lägga upp ett meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Kontakta oss

Alla viktiga beslut om integritet i Confect fattas av ledningsgruppen på Confect. 

För aktuella kontaktuppgifter se sidfot på Confect.se‍